TOP

县广电总台党 【2016】15号关于汪盈等同志任职的通知
[ 录入者:fwt200 | 时间:2016-12-21 08:48:37 | 作者: | 来源: | 浏览:223次 ]
县广电总台党 【2016】15号
 
关于汪盈等同志任职的通知
 
 
台属各部门:
因工作需要,经台党组研究,决定成立广播节目中心,任命:
汪盈同志任广播节目中心副主任(主持工作);
杭璐璐同志广播节目中心副主任;
舒畅同志广播节目中心副主任。
 
                       开化县广播电视总台党组
                         2016年12月19日
[上一篇] [下一篇]县广电总台党 【2016】13号 关于..

最新文章

热门文章

推荐文章